Granulat preparat do udrażniania rur 600g MC 340 Tube Clean

12,99 zł

MC340

Nowy produkt

W magazynie: 1 szt.

Ostatnie egzemplarze!

Granulat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych, z wodorotlenkiem sodu i aktywatorem aluminiowym, MC 340 Tube Clean. Pojemność 600 g.

Preparat w formie granulek, do udrażniania zapchanych rur kanalizacyjnych, samoczynnie i szybko rozpuszcza zanieczyszczenia gromadzące się w rurach odpływowych m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy czy inne osady. Preparat udrażniając odpływy rozwiązuje również problem brzydkich zapachów ulatniających się z rur. Preparat nie uszkadza uszczelek łączących rury.


Skład:

wodorotlenek sodu powyżej 30%, aktywator aluminiowy.


Sposób użycia:
produkt wyposażono w bezpieczną nakrętkę, aby ją odkręcić, należy ścisnąć jej boczne ścianki w oznaczonych miejscach i przekręcić. Pełną nakrętkę granulatu wsypujemy powoli do otworu kanalizacyjnego i zalewamy ok. 200 ml chłodnej wody. Pozostawiamy na minimum 30 minut, a następnie spłukujemy dużą ilością wody. W celu profilaktycznego zapobiegania powstawaniu w odpływach nieprzyjemnych zapachów należy stosować pół nakrętki preparatu raz w tygodniu.


Uwaga:
Nie można przekraczać zalecanej do użytku ilości preparatu. Nie stosować preparatu do akrylu.


Środki ostrożności:

 • H314 - powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H290 - może powodować korozję metali.
 • P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - chronić przed dziećmi.
 • P260 - nie wdychać pyłu.
 • P280 - stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301 + P330 + P331 - w przypadku połknięcia: wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów.
 • P303 + P361 + P353 - w przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P303 + P351 + P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P405 - przechowywać pod zamknięciem.

DziałanieUdrażniające
Pojemność600 g
Typ produktuPreparaty do czyszczenia sanitariatów
ZastosowanieCzyszczenie i pielęgnacja powierzchni i sanitariatów

Podobne produkty